תגית: ריבית אפסית

מדד הנדל"ן בבורסה: תשואה פנומנלית של כמעט 45% / חכשורי הום קלאב

Rate this post

בכתבה שפורסמה באתר גלובס נרשם כי מניות הנדל"ן והריבית האפסית עליהן מביא לתשואה של 45%. מה שלמעשה קורה הוא שסביבת הריבית האפסית מורידה את שיעורי ההיוון של תזרים המזומנים העתידי, והדבר מביא לעלייה בשווי נכסי הנדל"ן.

מאת: יובל חכשורי – צוות האינטרנט

יובל חקשורימשנת 2013 רשם מדד הנדל"ן תשואה פנומנלית בבורסה של כמעט 45%, לעומת סקטורים אחרים שרשמו תשואות צנועות למדי. בשנתיים האחרונות ניכרת מגמת ירידה מתמשכת והדרגתית ברמת הריבית המוניטרית.

כאשר בוחנים את הסיבות לביצועים המרשימים של מניות סקטור הנדל"ן, מגלים כי קיים יחס ישיר בין מגמת הורדת הריבית של בנק ישראל, לבין העלייה בשווי חברות הנדל"ן. מצב זה מביא להוזלת סעיף הוצאות המימון, ובכך תורמת לשיפור שורת הרווח הנקי.

ג

יובל חכשורי

יובל חכשורי הינו יזם נדל"ן המתמחה בנדל"ן תעשייתי ובהקמת מרכזים מסחריים ושותף להקמתה של אחוזת ברק.

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookPinterestGoogle Plus